Sou a: Registre on-line
Aquesta aplicació només és operativa amb el navegador Internet Explorer (mínim versió 6.0). La utilització de qualsevol altre tipus de navegador no permet que les peticions es realitzin correctament.
 Sol·licitud d'admissió
Àmbit Servei de Recerca, Documentació i Publicacions
Curs 760001  /  2019  -  1    40 anys de legislació lingüística: balanç i reptes de futur
Procés d'inscripció 760001/2019
Dates de realització 18/09/2019 - 18/09/2019
Sexe* Dona       Home
Cognoms*
Nom*
Tipus Document identificatiu*       Document identificatiu*
Necessitats d'adaptació de l'aula
Telèfon
Adreça electrònica*
Organisme* Cercar
Càrrec*
Grup *
Observacions
Adreça electrònica*

 
Avís legal:
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per a fins formatius. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Subdirecció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya , c/ de Girona, 20 - 08010 Barcelona. Si ho preferiu, podeu enviar un correu a l'adreça electrònica: eapc@gencat.cat
Enviar