Sou a: Registre on-line
Aquesta aplicació només és operativa amb el navegador Internet Explorer (mínim versió 6.0). La utilització de qualsevol altre tipus de navegador no permet que les peticions es realitzin correctament.
 Sol·licitud d'admissió
Àmbit Servei de Formació en Alta Direcció
Curs 790127  /  2019  -  1    Taula rodona. Vers una estratègia per a l’Administració pública intel·ligent
Procés d'inscripció 790127/2019
Dates de realització 27/11/2019 - 27/11/2019
Sexe* Dona       Home
Cognoms*
Nom*
Tipus Document identificatiu*       Document identificatiu*
Necessitats d'adaptació de l'aula
Adreça*
Població*   Cercar població
Codi postal*
Telèfon*       Altres telèfons  
Adreça electrònica*
Organisme* Cercar
Càrrec*
Grup
Tasques*
Estudis
Observacions
Paga :

 
Avís legal:
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per a fins formatius. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Subdirecció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya , c/ de Girona, 20 - 08010 Barcelona. Si ho preferiu, podeu enviar un correu a l'adreça electrònica: eapc@gencat.cat
Enviar