Escola d'Administració Pública de Catalunya
Aprenentatge informal i aprenentatge planificat: fronteres, possibilitats i reptes
Formació per a docents i gestors de formació  
Estratègica (Obsoleta)  

Codi: 010073/2011

  2011
Imprimeix|Tanca
 
  Presentació
  La reflexió sobre els limits de la formació planificada per poder abastar les necessitats formatives que es produeixen a diari en el si de les Administracions públiques està a l'ordre del dia. La planificació de la formació, com la de qualsevol activitat, requereix d'uns processos de gestió que obliga a una forçosa distància en el temps entre el moment en què es diagnostica la necessitat formativa i el moment en què s'ofereix el mitjà per solucionar-la (curs, taller, assessorament...). Aquesta distància genera desajustaments en l'efectivitat del pla de formació que té dificultats per ser l'instrument únic de recursos formatius.

D'altra banda, l'actual societat interconnectada posa a disposició dels professionals fonts d'informació obertes i disponibles en tot moment en el web, just en el moment en què es necessiten. Igualment, l'aparició de les xarxes socials, en els últims anys, l'anomenada web 2.0, ha possibilitat vies de generació de coneixement de forma col·laborativa per part de les persones interessades.

En aquest marc, i recollint la reflexió prèvia que a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya ha realitzat el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l'EAPC obre la reflexió amb aquesta Jornada sobre com flexibilitzar els plans de formació i generar recursos i estratègies per afavorir l'aprenentage informal .

  Objectius
  Reflexionar sobre el model de formació planificada i formal i els seus avantatges i inconvenients a l'àmbit de les administracions públiques.
Intercanviar propostes i experiències sobre estratègies per estimular l'ús dels recursos web 2.0 i l'aprenentatge informal a les administracions públiques.

  Persones destinatàries
  Persones que treballen en unitats de formació i/o fan tasques relacionades amb la detecció, la planificació, l'execució i l'avaluació d'activitats formatives, de totes les administracions catalanes i espanyoles.
  Programa
  PROGRAMA PROVISIONAL

10 h
Presentació
Direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

De 10,30 a 11h.
Presentació de les conclusions del debat previ a la Jornada, generat en un entorn col·laboratiu, sobre els límits del model de formació planificada i els nous reptes per a les unitats de formació a les Administracions públiques.
Lluís Ràfols i Ràfols
Cap del servei de Formació Contínua de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

D'11 a 11,30h
Com aprenen les persones que treballen en l'Administració pública? L'aprenentatge formal i informal.
Presentació de vídeos d'entrevistes de responsables de formació i altres professionals a càrrec de Sylvia Alonso i Codina
Responsable d'Innovació i Qualitat de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

D'11,30 a 12h.
Pausa

De 12,30 a 14h.
Taula rodona: Quin és el rol de les unitats de formació en la nova forma d'aprendre?
Responsable/s de formació d'ens locals
Responsable/s de formació de la Generalitat

De 14 a 14.30 h
Conclusions
EAPC
  Metodologia
  Per generar un procés de reflexió previ a la Jornada i facilitar que les persones que treballen a diari en la planificació de formació comparteixin idees, propostes i alternatives respecte al tema central, l'EAPC obrirà un debat en el seu bloc on oferirà la possibilitat de participar a tothom per ajustar els continguts de la Jornada presencial (en aquest sentit el programa serà provisional).
  Hores lectives
  5
  Matrícula
 
El personal al servei de la Generalitat de Catalunya cal que us inscriviu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament
El personal al servei de les diverses comunitats autònomes de l'Estat podeu enviar un correu electrònic a neus.calvet@gencat.cat.
  Certificat
  S'expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives.
  Responsable
  Neus Calvet Masagué