Escola d'Administració Pública de Catalunya
Curs sobre gestió del coneixement
Formació per a docents i gestors de formació  
Actualització-aprofundiment - Estratègica  

Codi: 010266/2016-1

Barcelona , juny - juliol de 2016
Imprimeix|Tanca
  Presentació
  Les organitzacions viuen immerses en una tensió bidireccional que les obliga a gestionar el present mentre han de prestar especial atenció a anticipar el futur. Gestionar el present té a veure amb usar el coneixement que té l'organització i posar-lo a disposició dels seus membres. Planificar el futur té a veure amb innovar; és a dir, amb aprendre i canviar, amb imaginar noves maneres de treballar i de satisfer les necessitats dels ciutadans. Gestionar el coneixement i innovar no són contradictoris: el coneixement és una entrada imprescindible per innovar.

Les administracions públiques són organitzacions intensives en coneixement, treballen bàsicament amb informació i el que lliuren als seus usuaris és coneixement en forma de serveis. Si l'actiu més important és el coneixement, és important que comptin amb una estratègia que els permeti treure el màxim partit possible del coneixement que tenen i, alhora, incorporar el coneixement que no tenen però que serà fonamental per al futur. Sorprenentment, la gran majoria d'organitzacions no tenen una estratègia definida per gestionar aquest actiu cosa que impacta directament en l'eficiència i dificulta les possibilitats d'innovar.

Així com una organització moderna compta amb eines per administrar els actius tangibles (mapa estratègic, mapa de processos, quadre de comandament), també hauria d'incorporar una estratègia que li permetiés identificar els coneixements que té per poder-los gestionar.

Aquest curs s'orienta a proporcionar als participants una visió general sobre la gestió del coneixement com eina estratègica de manera que siguin capaços de proposar la implantació d'iniciatives en les seves organitzacions.

  Objectius
  Adquirir una base teòrica sobre la disciplina de la gestió del coneixement
Conèixer metodologies i processos per a la gestió del coneixement
Conèixer casos i eines de diferents organitzacions que estan treballant en Gestió del Coneixement
Adquirir recursos per proposar la implantació d'iniciatives de gestió del coneixement
  Persones destinatàries
  Responsables i gestors de formació de la Generalitat.
  Programa
  Sessió 1
Taller 'L'illa dels ocells'
L'objectiu del taller és mostrar de manera pràctica i tangible, mitjançant una simulació, l'impacte del coneixement sobre els resultats de l'organització. El taller permet demostrar la importància que té el coneixement en l'acompliment de les persones, com el coneixement impacta directament sobre els resultats, i la necessitat d'administrar el coneixement com un actiu estratègic

Sessió 2:
Introducció a la gestió del coneixement
Objectiu: reconèixer i identificar els conceptes rellevants sobre el coneixement en l'organització.
Continguts:
- Conceptes i definicions: coneixement, gestió del coneixement, aprenentatge
- Per què gestionar el coneixement

Sessió 3:
Com gestionar el coneixement?
Objectiu: identificar eines i metodologies per a la gestió del coneixement
Continguts:
- Diagnòstic de gestió del coneixement
- Transferència de coneixement: comunitats de pràctica
- Sistematització de coneixement: "storytelling" i casos, bases de coneixement, lliçons apreses
- Retenció i transferència de coneixement
- Tecnologia per a la gestió del coneixement: pàgines grogues, plataformes col·laboratives

Sessió 4:
Com identificar el coneixement crític en la meva organització
Objectiu: preparar mapa de coneixements de l'organització
Continguts:
- La cadena de valor, la planificació estratègica i els coneixements que cal gestionar
- L'estat del coneixement i els riscos

Sessió 5:
Processos de Gestió del Coneixement
Objectiu: practicar alguns dels instruments de gestió del coneixement més habituals
Continguts:
- Assistència entre iguals
- Revisió després de l’acció
- Lliçons apreses
- Retrospectiva
- Actius de coneixement
- Pla de gestió del coneixement

Sessió 6:
Casos i exemples de projectes de gestió del coneixement
Objectiu: analitzar casos reals d'organitzacions que fangestió del coneixement
Continguts:
- Exemples d'aplicacions de la gestió del coneixement en tota mena d'organitzacions, publiques i privades i en diferents sectors econòmics
- Enquesta mundial de tendències en gestió del coneixement

  Metodologia
  Presentació de conceptes i exercicis pràctics individuals i grupals.
Reflexió, discussió i anàlisi col·lectiva de les principals conclusions


  Professorat
  Javier Martínez Aldanondo
Gerent de gestió del coneixement de Catenaria (consultora especialitzada en aprenentatge, gestió del coneixement i gestió del canvi) i director a Xile de Knoco Ltd (consultora especialitzada en gestió del coneixement amb seu al Regne Unit i presència internacional).
  Dates i horari
  20, 21, 27 i 28 de juny
4 i 5 de juliol
De 10 a 14 hores
  Lloc
  Escola d'Administració Pública de Catalunya
C/ Girona, 20
08010 Barcelona
  Places
  25
  Hores lectives
  24
  Matrícula
 
Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.
  Certificat
  S'expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives.
  Responsable
  Rosanna Riu Calvo
  Organització
  Escola d'Administració Pública de Catalunya